Futbolda bazy Trajik olaylar


Bilindi?i üzere Trajedi Yunanca tragoidia’dan gelmektedir.

Yunanca'da tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin olu?umu ile "keçilerin türküsü" anlamyna kullanylan "Tragedya "türü de tragos'laryn ?arkylaryndan do?mu?tur.

Konu kayna?y efsaneler olan Tragedya ( Trajedi) idealize edilerek ya da süslenerek anlatylan olaylary ve bu olaylaryn içindeki kahramanlarla dram sanaty yoluyla Yunan halkyna anlatma yolu olmu?tur.

Yunan tragedyasynyn finali “gururlanma günahy” ve bu günahyn kaçynylmaz cezasy üzerine kurulur.

Yunalylar kaçynylmaz cezayy ba?arylary ve sürekli zenginlikleri yüzünden tanrylary unutan insanlaryn cezalandyran yüce bir güç olan tanryça Nemesis'e ba?larlardy.

Ve "hiçbir ?ey gurur kadar kahramanyn kötü bir duruma dü?mesindeki acyya, gölge dü?üremezdi"

Ancak bazen günahy i?leyen farkyna bile varmazdy; bazen da günahy i?leyen cezaya çarptyrylan de?il, onun babasy ya da atasy olurdu.

Ve Tragedya kahramanlary günahlaryndan dolayy vicdan azaby çekmezlerdi.


Trajedi,

Günümüzde Tiyatro eserlerinde konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan, acykly sonuçlarla ba?lanan senaryolary anlatmak için kullanylyr.

Bizlerin hayatynda da bazy facia nitelendirmelerine mecazi anlam vermek için kullanylmaktadyr.

Günlük hayatymyzyn trajik olaylary yany syra futbol dünyamyzda da trajedilere bolca rastlayabiliriz.

Y?te Futbolumuzda unutulmasy zor bazy Trajik olaylar

2Hatyrlanaca?y üzere Türkiye'nin 2006 Dünya Kupasy baraj maçynda oynady?y olayly Ysviçre maçynynda Türk Medyasy olaylara sansür uygulamy?ty.

Uygulanan sansür sadece Türk halkynaydy.Çünkü maçyn ham görüntüleri zaten dünya üzerindeki tüm ajanslara geçiyordu.

(Bu konu ile ilgili de?erli dostum Hüseyin Özkök ya?adyklary tüm detaylary ile yazdy
Bu yazyya eri?mek için >> )

Netice de Sansür'ün hiç bir faydasy olmady.

Olay tüm dünyada spor saatlerini bile beklemeden ilk haberlere dü?tü.

Sonuçta Kadyköy'deki maçyn biti? düdü?ü ile tünel giri?inde ya?anan kavga nedeniyle FIFA, kapsamly bir soru?turma ba?latty.

Olaya ady kary?an futblculardan Alpay Özalan ve Emre Belözo?lu 6 maç, Serkan Balcy 2 maç men cezasy aldy.

Mehmet Özdilek'e de 12 ay hak mahrumiyeti verildi. Yapylan itiraz sonrasy 6 maçlyk seyircisiz oynama cezasy 3 maça indi.

O gün Emre Belezo?lu'nun, Alpay'yn rakip futbolculara attyklary tekmenin nedenini ya da bu çocuklary bu eylemi yapmaya iten konuyu irdelemeyen medya aradn 1.5 yyl sonra Milli Takym Kaptanlyk bantyny oyundan alynan Nihat Kahveci'den devralyp Macaristan kar?ynynda atylan golden sonra Emre'ninyapty?y hareketi söz birli?i etmi?cesine man?etlere ta?ydy.

Emre Belezoglu

Bazy Yayyn Organlarynca Sansüre u?rayan görüntüler!Bu olaylardan sonra Alpay 6 maç , Emre Belezo?lu 6 maç,
yardymcy antrenör Mehmet Özdilek 1 yyl men,
Serkan Balcy 2 maç ceza aldy.
Maç içinde teknik heyet tarafyndan
Fenerbahçeli Selçuk 6 Numaraya bas i?aretini uygulamady.
Ve o da bu maçtan sonra bir daha milli takyma ça?yrylmady.
Yerine ayny mevkide oynayan Marco Aurelio Türk Milli takymyna ça?ryldy!

Not;
?ifo adyyla bilenen yardymcy Antrenör Mehmet Özdilek uzun yyllar Be?ikta? Klübünde takym kaptanly?y yapmy? ve bu sürede
bir tek kyrmyzy kart bile görmemi?tir.
Spor ServisiFatih Terim Dosyasy Ana Sayfa


Özel Malta Milli Maçy Fatih Terim ve Olaylar Özel

 

Hot Affiliates Reklamlary

 

Samui Adasy

Dünyanyn en güzel adasy Samui.

Samui adasy

 

 

En Ucuz Tatil

5 gece 6 gün
sadece 99 ytl...

99 ytl tatil

 

 

Maldivler

Dünyann en güzel tropik adalary...

Adalar

 

 

Kos Adasy

Hipokrat'yn adasy Kos

Kos adasy
 

 

Yspanya Turlary

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla...

Yspanya turlary
 


Sofya

Avrupa'nyn yeni
e?lence merkezi...
Yeni modasy Sofya

Sofya otelleri

 

 

Santorini Otelleri

Santorini Otelleri, balayy gezileri.

Santorini Otelleri
 

 

Full Moon Party

Dünyanyn en güzel sahilerinde e?lence. Full Moon Party
 

 

Tropik Adalar

Dünyanyn en güzel tropik adalary.

Tropik adalar

 

 

Phuket

Phuket Adasy ve balayy tatili.
Phuket

 


Santorini Adasy

Dünyanyn adasy Santorini de tatil Santorini
 

 

Kos

Türkiye'ye en yakyn en güzel ada.

Kos
 

 

Beach Party

Dünyanyn en büyük beach partisi.

Beach Party

 

 

Balayy

Dünyanyn en güzel kö?elerinde balayy.

Balayy
 


Koh Samui Tatil

Koh Samui hakkynda her ?ey.

Samui tatil
 

 

Bayi Gezileri

Bayi Gezileri...
Te?vik gezileri...

Bayi gezileri
 

 

Tatil

Turizm ve Seyahat hakkynda her ?ey.

Turizm Tatl Seyahat
 

 

Euro 2008

Euro 2008 maç biletleri ve otelleri.

Euro 2008
 

 

Ysviçre Turlary

Zürich, Lozan, Genova, Davos...

Ysviçre turlary

Bu sitede reklam ver